Алматы облысы
Кулумбаев Даулет Сайлаубаевич
Мемлекеттік сатып алу саласында қызмет еткен білікті маман
8 747 470 4306 kulumbayev.d@adildik.kz